ZDRAVSTVENA NEGA

ČASOVNICA
INFORMATIVNEGA DNE


Osrednji del v dvorani


9:00 - 9:20


Ogled sob in klepet v živo


9:20 - 10:30Za več informacij

Vsi, ki ste se nam pridružili kasneje, vabljeni, da si najprej ogledate uvodni/osrednji del v dvorani, nato pa se sprehodite po sobah.

Vprašanja in odgovori.

Pričakujemo omejitev, kot v preteklih šolskih letih. V preteklem šolskem letu je bilo v 1. krogu potrebnih 125 točk, v 2. krogu pa 122 točke (PTI 30,5 točke). Sicer pa so točke odvisne od števila vpisanih in njihovega učnega uspeha.
5 oddelkov. V športni razred je vsako šolsko leto vpisanih za 1 razred dijakov (cca. 30 dijakov).
Za natančnejše informacije glede vpisa vam je na voljo svetovalna služba.
Vpis je odprt za vse Visoke zdravstvene šole, pa tudi ostale (nekatere z diferencialnimi izpiti), za vpis na fakultete pa je potreben maturitetni tečaj ali 5.predmet. Za natančne informacije glede vpisa na študij naprej vam bo z veseljem odgovorila svetovalna služba. Uspešno odločitev in lep pozdrav.
Je možno, po daljši poti. Po zaključeni srednji zdravstveni šoli z odličnim uspehom, je potreben enoletni maturitetni tečaj za opravljanje splošne mature, ki omogoča vpis na medicinsko fakulteto.
Vpis na študij na visoki strokovni šoli je možen neposredno, običajno je zaradi omejitve potreben odličen uspeh.
Vpis je odprt za vse visoke zdravstvene šole (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija, babištvo).
Pouk se zjutraj prične ob 7.00 konča okrog 13. oz. 14. ure. Višji letniki 1x tedensko pričnejo v bolnišnici ob 6.ih zjutraj in končajo ob 12.ih. V zadnjih letnikih imajo običajno 1xtedensko pouk popoldan.
Malica traja cca. 20 minut. Imamo možnost tople in hladne malice v urejeni šolski jedilnici, na razpolago so 3 meniji dnevno.
Poleg splošnih predmetov, ki se izvajajo v vseh srednjih šolah, imamo strokovno-teoretične predmete (zdravstvena nega - 2 uri/teden in vzgoja za zdravje 1ura/teden) in praktični pouk v strokovnih učilnicah (2 uri/teden). Potrebujete delovno obleko, učbenike (tiste, ki jih potrebujete vsa leta kupite, ostale pa si lahko izposodite iz učbeniškega sklada, delovnih zvezkov je minimalno). Lahko obiščete našo spletno stran in je tam objavljen celoten predmetnik-glejte za Zdravstveno nego.
Delovno obleko naročite v šoli, v začetku 1. letnika naročite eno, drugo pa konec 2. letnika, plačate po položnici, nato jo dobavitelj dostavi na šolo. Cena kompleta (zgornji in spodnji del) za dekleta je 46€, za fante pa 49,50€.
Imamo, vse natančnejše informacije dobite v svetovalni službi.
Prvi 2 leti v opremljenih strokovnih učilnicah (3 ure/teden), drugi 2 leti pa v zdravstvenih ustanovah (7 ur/teden in strokovnih učilnicah (prva pomoč in nega otroka). V Splošni bolnišnici Celje se prične v 3. letniku, poteka v 3. in 4. letniku 1xtedensko po 7 ur. Praktično usposabljanje pri delodajalcu pa poteka v 3. in 4. letniku po 1 mesec in se lahko opravlja tudi drugih ustanovah v domačem kraju.
Praktični pouk se nadomešča izven rednega pouka, po dogovoru z učiteljem praktičnega pouka.
PUD ureja organizatorica PUD-a na šoli, ki se dogovori z delodajalci glede prostih mest v ustanovah, upoštevajo se tudi želje dijakov.
Šolskega dela je po količini primerljivo oz. podobno. V primeru začasno odrejenega dela na daljavo, se učne ure izvajajo »v živo« preko aplikacije MS Teams.
Obvezen je eden tuji jezik. Glavni tuji jezik je angleščina, nemščina poteka kot jezik stroke, za strokovne potrebe se izvaja 1 leto tudi latinščina.
Matematika se izvaja na učnem nivoju srednjega tehniškega izobraževanja, kot v ostalih srednjih strokovnih šolah v vseh 4 letih. Na koncu je poklicna matura, pri kateri lahko izbirate ali boste opravljali matematiko ALI angleščino. Strokovni predmeti in slovenščina pa so na poklicni maturi obvezni predmeti.
Cepljenje proti Covidu ni obvezno, je pa priporočljivo po smernicah Ministrstev in NIJZ, obvezno pa je testiranje in ostali ukrepi. Vsi učenci, ki se bodo vpisali v program Zdravstvena nega ali Bolničar/negovalec, morajo biti v predšolskem in šolskem obdobju precepljeni po Programu obveznih cepljenj zaradi vstopa v zdravstvene ustanove. Potrebujete potrdilo od pediatra oz. cepilno knjižico.
Potrebujete status športnika in potrdilo od športnega kluba, panožne zveze, vpisujemo en razred, cca. 30 dijakov. Lahko pa so dijaki statusom športnika razporejeni tudi v druge razrede.
Poleg splošnih predmetov, ki se izvajajo v vseh srednjih šolah, imamo strokovno-teoretične predmete (zdravstvena nega - 2 uri/teden in vzgoja za zdravje 1ura/teden) in praktični pouk v strokovnih učilnicah (2 uri/teden). Potrebujete delovno obleko, učbenike (tiste, ki jih potrebujete vsa leta kupite, ostale pa si lahko izposodite iz učbeniškega sklada, delovnih zvezkov je minimalno.
Imamo, običajno so to strokovno jezikovne izmenjave (Erasmus+) v višjih letnikih izobraževanja.
Pouk se zjutraj prične ob 7.ih, konča okrog 13. oz. 14. ure. Višji letniki 1x tedensko pričnejo v bolnišnici ob 6.ih zjutraj in končajo ob 12.ih. V zadnjih letnikih imajo običajno 1xtedensko pouk popoldan.
UVODNI/OSREDNJI DEL

Dvorana

UVODNI/OSREDNJI DEL

VSTOPI
Kozmetični tehnik

Soba 2

KOZMETIČNI TEHNIK

VSTOPI
BOLNIČAR-NEGOVALEC

Soba 3

BOLNIČAR-NEGOVALEC in
 ZDRAVSTVENA NEGA - PTI

VSTOPI
Izobraževanje odraslih

Soba 4

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

VSTOPI
Svetovalno delo

Soba 5

Svetovalno delo

VSTOPI
Anketa

Soba 6

Anketa

VSTOPI