BOLNIČAR-NEGOVALEC in ZDRAVSTVENA NEGA - PTI

ČASOVNICA
INFORMATIVNEGA DNE


Osrednji del v dvorani


9:00 - 9:20


Ogled sob in klepet v živo


9:20 - 10:30Za več informacij

Vsi, ki ste se nam pridružili kasneje, vabljeni, da si najprej ogledate uvodni/osrednji del v dvorani, nato pa se sprehodite po sobah.

Vprašanja in odgovori iz klepeta v živo.

Praktični pouk se izvaja v prvem, drugem in tretjem letniku. Izvajamo ga na šoli in v domovih upokojencev in sicer v prvem letniku 3 ure, v drugem 6 in v tretjem letniku 10 ur na teden.
Praktično usposabljanje pri delodajalcu ureja na šoli organizatorica praktičnega usposabljanja, ki vam poišče prosto mesto čim bližje kraju bivanja.
Najprej se vpišete v triletni program in po uspešno zaključenem programu se vpišete v PTI - 3+2 program. V PTI programu je omejitev in potrebno število točk je odvisno od števila kandidatov, ki se prijavljajo za program. Točkuje - upošteva se splošni učni uspeh, uspeh pri določenih predmetih vsa tri leta BN in uspeh na zaključnem izpitu.
Za program BN je bila v lanskem šolskem letu omejitev. V prvem krogu je bilo za vpis potrebnih 97 točk, v drugem krogu 109 točk.
Šolanje po uspešno končani srednji šoli in uspešno opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujete na višjih in visokih strokovnih šolah, lahko se vpišete tudi v maturitetni tečaj in opravljate splošno maturo. Več informacij o nadaljevanju šolanja lahko dobite v sobi 5 - svetovalno delo.
Predmetnik programa BN si lahko ogledate na šolski spletni strani. https://www.szksc.si/programi/izobrazevanje-mladine/programi/bolnicar-negovalec-3/
Lansko šolsko leto je bilo v prvem krogu potrebnih 97 točk, v drugem pa 109. Omejitev je odvisna od števila prijavljenih in se vsako leto spreminja.
Progam bolničar negovalec se zaključi z zaključnim izpitom.
Cepljenje proti covid-19 je prostovoljno.
Vsa natančna navodila bodo posredovana ob vpisu, prav tako je potrebno spremljati obvestila na spletni strani šole. Praviloma se dijaki zberejo pred šolo ali v telovadnici in gredo v spremstvu razrednikov v učilnice.
Če so kakšne prilagoditve, takrat se naredi osebni izobraževalni načrt in se tudi pride nasproti z napovedanim spraševanjem. Pisna ocenjevanja so vedno napovedana.
Na šoli dijaki nosijo hišne copate, pri praktičnem pouku imajo ortopedsko obutev. Gledo telefonov je šolsko pravilo, da ga med poukom in prakso ne uporabljamo in so na tiho.
Ko opravite popravni izpit, kontaktirate našo šolo, svetovalno službo.
Ja lani je bilo tako, v prvem krogu je bilo potrebnih 97 točk, v drugem pa 109. Omejitev je odvisna od števila prijavljenih in se vsako leto spreminja.
To je zelo težko predvideti, odvisno od prijav.
Med samim poukom ni problema, med testom pa ne.
Prvi dan potrebuješ kakšno beležko in pisalo, velikokrat uporabljajo dijaki mape (Akte), kjer je ena stvar, pišeš pa lahko vse not.
Učitelji so fajni, razumevajoči, če pa si "lump", pa bo seveda kateri bolj strog. Drugače pa so super.
Pouk začnejo bolničarji ob 7.00, pa tudi v domu, ko je praksa se začne 7.00. Traja pa odvisno od ur po urniku, ponavadi do 13 oz. 14.00.
UVODNI/OSREDNJI DEL

Dvorana

UVODNI/OSREDNJI DEL

VSTOPI
ZDRAVSTVENA NEGA

Soba 1

ZDRAVSTVENA NEGA

VSTOPI
Kozmetični tehnik

Soba 2

KOZMETIČNI TEHNIK

VSTOPI
Izobraževanje odraslih

Soba 4

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

VSTOPI
Svetovalno delo

Soba 5

Svetovalno delo

VSTOPI
Anketa

Soba 6

Anketa

VSTOPI